Vets For City Pigeons

Vets For City Pigeons heeft een duurzaam en diervriendelijk beleid voor duivenwering uitgebouwd voor steden, gemeenten en bedrijven. Het project is opgebouwd rond R-12, een geneesmiddel met contraceptieve werking, en staat volledig onder de begeleiding van een ervaren dierenarts. Vets For City Pigeons pakt duivenoverlast bij de wortel aan en garandeert een continue oplossing, snelle resultaten en een zichtbaar succes.