Vets For Birds

Vets For Birds (VFB) is een netwerk van dierenartsen dat zich specifiek toelegt op vogelgeneeskunde. Als gespecialiseerd netwerk biedt Vets For Birds zowel eerstelijns- als tweedelijnszorg voor vogels. Naast zorg staat ook begeleiding centraal in de VFB-filosofie.

Vets For Birds werkt als een overkoepelende structuur boven individuele diensten die elk toespitsen op een verschillend aspect van vogelgeneeskunde. Deze unieke samenwerking tussen dierenartsen schept de mogelijkheid om vogels steeds de beste zorg te bieden.

  • De Vets For Birds Practices zijn dierenartsenpraktijken die gespecialiseerde zorg, persoonlijk advies, begeleiding en labo-onderzoek aanbieden voor alle vogelsoorten
  • Het Vets for Birds Labo is compleet uitgerust voor zowel de routine- als de meer gespecialiseerde analyses, zoals onder meer geslachtsbepaling, prestatiegenen en verwantschapsonderzoek
  • Vets For Chickens biedt ondersteuning aan dierenartsen en particuliere kippenhouders voor de dagelijkse zorg van hobbypluimvee
  • Vets For City Pigeons begeleidt steden, gemeenten en bedrijven in het diervriendelijk en ethisch beheersen van de nabije populatie stadsduiven aan de hand van een voedzaam, niet-hormonaal anticonceptiemiddel

Naast deze diensten biedt Vets For Birds ook een huiseigen supplementengamma aan: NeorniPharma.

Vets For Birds Practices

Lees meer

Vets For Birds Labo

Lees meer

Vets For Chickens

Lees meer